Гарван работи!

Гарван е сървър, разработен от СКАЙУЕР Груп ЕООД, чрез който можете да прекодирате изследвания между различни кодиращи системи, между които LOINC, НЗИС, НЗОК и др. Гарван осигурява и различни набори от публични данни, като например НЗОК пакети, специалности и др. Гарван предоставя и услуги по трансформиране на структури от изследвания между обичайните за ЛИС и НЗИС.

  • Мрежова свързаност Приложението {{serverInfo?.isNetConnected ? 'има' : 'няма'}} достъп до 8.8.8.8.
  • База данни Приложението {{serverInfo?.isDbReachable ? 'има' : 'няма'}} достъп до БД.

Версия: {{serverInfo?.version ? serverInfo?.version : ' изчакайте...'}}
Авторски права © СКАЙУЕР Груп ЕООД.